Wortarten kennenlernen: Nomen, Verben, Adjektive

Daf sich kennenlernen

Inhalt

  daf sich kennenlernen

  Tässä tietueessa ei ole alleinerziehende mutter kennenlernen saatavilla Treposta, ainoastaan metadata. Aihetta lähestytään ensin teoreettiselta kannalta eli tutkitaan liikkumattoman ja liikkuvan kuvan yhtäläisyyksiä ja eroja lähinnä havainnoin näkökulmasta.

  mann hat angst mich zu treffen melksham singles

  Sitten valotetaan liikkumattoman kuvan käyttöä tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta sekä paneudutaan tarkemmin kuvan havainnointiprosessiin ja lisäksi kuvan mahdollisuuksiin kielen ja kulttuurin oppimisvälineenä. Varsinainen tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa tarkkaillaan saksaa vieraana kielenä lukevaa luokkaa ja heidän opettajaansa. Daf sich kennenlernen on tutkia, miksi ja miten tässä luokassa käytetään liikkumatonta kuvaa oppimisvälineenä.

  daf sich kennenlernen

  Koska kuvan käytön mahdollisia oppimisvaikutuksia ei olla vielä pystytty pitävästi todistamaan, pyrkii tämä työ osaltaan yksittäistapauksen valossa tuomaan esille kuvien positiivisen vaikutuksen oppimisprosessissa. Tutkimus toi mm. Tärkeäksi tekijäksi nousi myös kuvien oikeanlaisen lukemisen taito ja liikkumattoman kuvan merkitys kulttuurin opetuksessa.

  Tutkimus toteutettiin analysoimalla videolle nauhoitettua varsinaista opetustuntia ja haastattelemalla opettajaa sekä tekemällä oppilaille kysely pidetystä tunnista.

  daf sich kennenlernen partnersuche preetz

  Analysoitava luokka koostui vuotiaista oppilaista, jotka lukivat saksaa A1-kielenä eli viidettä vuotta ja joiden opettaja asetti omassa opetuksessaan kuvat tärkeään asemaan oppimisprosessissa.

  Työ pyrkii antamaan saksaa vieraana kielenä opettaville esimerkkejä kuvan järkevästä ja luovasta tuomisesta opetukseen, mutta keskittyy siinä enemmän kuvien tehtävien ja tavoitteiden kuin kielellisen tuotoksen analysointiin.

  gaggenau single oven

  Tutkimus pyrkii osoittamaan vääräksi luulon, että kuvat toimivat opetuksessa vain daf sich kennenlernen ja koristuksina.